آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فرق ShallوWill در زمان آینده

فرق   ShallوWill   در زمان آینده

 

کاربرد   Shallدر اول شخص مفرد و لول شخص جمع نشان دهنده عملی است که واقعا در آینده صورت خواهد گرفت بدون اینکه فاعل قصدی در آن داشته باشد. از این لحاظ کلید جملاتی را که با     Shallدر اول شخص مفرد و جمع بکار می بریم یک آینده خالص می باشد که آنرا در انگلیسی         Pure Future گویند.

 

*مثلا هنگامی که گفته می شود.

 

I shall be at the office tomorrow.

من فردا در اداره خواهم بود.

I shall be twenty five next month.

ماه آینده من بیست و پنج ساله خواهم بود.(خواهم شد.)

 

*کاملا معین است که فقط عمل در آینده واقع می شود،بدون آنکه فاعل بتواند در آن کوچکترین دخالتی داشته باشد.زیرا در جمله اول فاعل یک کارمند است و باید روز بعد در اداره باشد و یا در جمله دوم فاعل نمی تواند زمان را نگهدارد و نگذارد زمان پیش نرود. در هر حال Shall قصد و تصمیمی را نمی رساند ولی فعل کمکی  Will درآینده نمایانگر قصد و قول و تصمیمی است که بوسیله فاعل جمله گرفته شده است.مثال های زیر با دقت توجه فرمایید:

I will see him tomorrow.

من فردا او را خواهم دید.(قصد دارم او را ببینم و این قصد قطعی است.)

I won`t see him again.

من دوباره او را نخواهم دید.(قصد ندارم او را ببینم و از دیدن او خودداری می کنم.)

I shall see him tomorrow.

من او را فردا خواهم دید.(قصدی در کار نیست و اکثرا او را می بینم.)

 

*چنانچه برای کلیه ضمائر فاعلی در زمان آینده ازwill    استفاده گردد آن زمان را آینده مشدد یا (Intensive Future) گویند که اکثر مردم به خصوص آمریکایی ها برای تمام ضمایر از  will استفاده می کنند.

نکته مهم:علاوه بر کاربرد فعل کمکی shall  در مواردی که گفته شد می توان از  در موارد زیرنیز استفاده کرد:

1-کسب اجازه برای انجام کاری،مثال:

می توان داخل شوم؟(ممکن است داخل شوم؟)

Shall  I come in?

2-پیشنهاد انجام عملی،مثال:

مطلب را به بگوییم یا نه؟

Shall I tell him the matter or not?

3-   Shallدر  دوم شخص و سوم شخص مفرد زمانی بکار می رود که گوینده بخواهد مخاطب را از انجام عملی باز دارد و این تقریبا یک نوع تهدید محسوب می شود. مثال:

You shall not see her again.

تواو را دوباره نخواهی دید.(یعنی من نخواهم گذاشت که او را دوباره ببیند.)

He shall not come back.

او مراجعت نخواهد کرد.(یعنی اگر مراجعت کند مشکلی برایش ایجاد خواهم کرد.)

4-زمانی که کاری در اثر مرور زمان خود به خود عملی گردد در این حالت می توان در دوم شخص مفرد به جای Will  ازShall   استفاده کرد.مثال:

شما ماه آینده 16 ساله خواهید شد.

Next month you shall be sixteen.

 

*تذکرمهم:همانطوریکه قبلا نیز اشاره شد کلمات زیر با زمان آینده بکار نمی روند بلکه بعد از آنها اکثرا زمان حال ساده و گاهی اوقات نیز زمان ماضی نقلی بکار می رود.این کلمات عبارتند از:

 

When-if-after-before-as soon as-as long as-until-unless

مثال:

اگر او اینجا بیاید او را خواهی دید.

If he comes here , you will see him.

به محض اینکه هواپیما به زمین بنیشیند همه پیاده خواهند شد.

As soon as the plane lands , everyone will get off.

وقتی که شما کارتان را تمام کردید،می توانید به منزل بروید.

When you have finished your work , you can go home.

ارسال نظر