آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Verb برچسب

اگر این سه قانون را بدانیم دیگر در جمله سازی زبان انگلیسی اشتباه نخواهیم کرد جمله سازی به زبان انگلیسی سه قانون طلایی دارد که در صورت رعایت آنها دیگر اشتباهی در نوشتار و درک مطالب برایتان پیش نخواهد آمد. این سه قانون

روابط دو فعل: Relations Between two Verbs:i q روابط دو فعل: اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است. تعدادی افعال