آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

obey برچسب

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی معنی obey و کاربرد آن می‌پردازیم.  معنای کلی این فعل «تبعیت کردن از کسی» یا «حرف کسی را گوش دادن» یا «تسلیم سخن کسی شدن» است. سایر معانی این فعل پیرامون