آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مطابقت فعل با فاعل برچسب

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل 🔴Because / Because of 🎾Because is followed bya subject + verb: بعد از Because فاعل و فعل استفاده مى شود. 🎾The game was canceled because it was raining. ⚾️Because of is followed by a noun: بعد از Because of اسم استفاده مى

روابط دو فعل: Relations Between two Verbs:i q روابط دو فعل: اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است. تعدادی افعال