آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صفت عالی برچسب

نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید 1-اگر صفتی به e   ختم شود در فرم تفضیلی فقط (r) و در فرم عالی (st) به آن اضافه می گردد. مثال:              عالی            تفضیلی              مطلق   بزرگ ترین largest بزرگ تر larger بزرگ large شجاع ترین bravest شجاع تر braver شجاع brave   2-چنانچه صفتی به 

مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives q مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند:   درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به