آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Gerunds

gerund یک اسم است که از فعل به اضافه ing ساخته می شود و می تواند به عنوان فاعل یا مفعول به کار رود. به مثال های ابتدایی از مبحث توجه کنید:

 

مثال ها:

Reading helps you learn English. subject of sentence ➡ 

Her favorite hobby is reading. complement of sentence ➡ 

I enjoy reading. object of sentence ➡ 

این عبارات می توانند به صورت منفی هم به کار روند.

مثال:

.He enjoys not working ➡ 

.The best thing for your health is not smoking ➡ 

یک موضوع بسیار مهم در این قسمت تفاوت بین نحوه کاربرد gerund و مصدر یا همان infinitive ها می باشد.

مصدر از to به اضافه فعل ساخته می شود و آنها نیز می توانند به عنوان فاعل و مفعول به کار روند. به  مثال های این قسمت توجه کنید:

مثال ها:

To learn is important. subject of sentence ➡ 

The most important thing is to learn. complement of sentence ➡ 

He wants to learn. object of sentence ➡ 

مصدر ها نیز می توانند به صورت منفی به کار بروند:

مثال ها:

.I decided not to go  ➡ 

.The most important thing is not to give up ➡ 

نکته: هر دو شکل فوق می توانند به صورت فاعل در جمله به کار روند اما هنگامی که می خواهیم برای جمله مفعول در نظر بگیریم با یک چالش مواجه می شویم و آن مربوط به بکارگیری مصدر یا فعل همراه با ing  به عنوان مفعول جمله می باشد،برای حل این مشکل قاعده خاصی وجود ندارد و این موضوع معمولا با توجه به فعل اصلی جمله مشخص می شود،به مثال های زیر توجه کنید:

  • He enjoys swimming. “Enjoy” requires a gerund.
  • He wants to swim. “Want” requires an infinitive.

 

 

مثال ها:

 

  • She suggested going to a movie.
  • Mary keeps talking about her problems.

لیست افعالی که با to به کار می روند:

http://www.englishpage.com/gerunds/infinitive_list.htm

 مثال ها:

 

  • She wants to go to a movie.
  • Mary needs to talk about her problems.

لینک تمرینات مربوط به این مبحث:

http://www.englishpage.com/gerunds/gerunds_infinitives_1.htm

http://www.englishpage.com/gerunds/gerunds_infinitives_2.htm

http://www.englishpage.com/gerunds/gerunds_infinitives_9.htm

 

ارسال نظر