آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لیستی از چند اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی

لیستی از چند اصطلاح پرکاربرد و گروهی از کلمات (جمله یا عبارت) که معنای متفاوتی را نسبت به معنای کلمات بکار رفته در همان اصطلاح را دارند .

چند مورد اصطلاح پرکاربرد

 My hair stood on end

 🙂 مو به تنم سیخ شد


I am all eyes

🙂 من چهار چشمی مراقبم


If I get my hands on him

🙂 اگه دستم بهش برسه


Don’t brown nose

🙂 چاپلوسی نکن


 brain drain

🙂 فرار مغزها


It’s none of your business

🙂 به تو هیچ ربطی نداره


Are you out of mind
Are you nuts

 🙂 زده به سرت؟


Goodness is better than beauty
Beauty is skin deep

 🙂 سیرت نیکو به از صورت زیبا است


 stay tight

🙂 قوی باش


He missed the aim/point

🙂 تیرش به سنگ خورد


Every beginning is hard

🙂 هر کاری اولش سخته


Let get this off my chest

🙂 بزار حرف برات بگم


Don’t get fresh with me

🙂 پررویی نکن!


I’m tied up

🙂 دستم بند است


He is a fair-weather friend

🙂 رفیق نیمه راهه


This is the limit

🙂 ديگر شورش در آمده


I know it from A to Z

🙂 سیر تا پیاز قضیه رو میدونم


I know what you are going through

🙂 می دونم چه رنجی داری می کشی!


My heart is heavy

🙂 دلم گرفته است


Has the penny dropped

🙂 دوزاریت افتاد؟


he is in the ten

🙂 کارش درسته


It’s a piece of cake

🙂 خیلی راحته


Wishes Don’t Wash Dishes

🙂 با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه


Save One’s Neck

🙂 به داد کسی رسیدن


Zip it up

🙂 دهنتو ببند


Wind your neck in

🙂 بشین سرجات و ساکت باش


I’m a bit lost

🙂 یه کوچولو گیجم


He put me to Shame

🙂 آبرومو برد


for rainy day

🙂 باشه واسه روزه مبادا


I am sore at her

🙂 دل خوشی ازش ندارم


Do not cost your pearls before swine
Money does not grow on the tree

🙂 پول علف خرسِ نیست


hunger is the best sauce

🙂 آدم گرسنه سنگ هم میخوره


Ball of fire

🙂 آتیش پاره


I wash my hands of you

🙂 ازت نا امید شدم


?what is eating you

🙂 چی ناراحتت می کنه؟


Take/Have a seat, please

🙂 بفرمایید بشینید


You can not make fool of me

🙂 نمی تونی منو گول بزنی


Tit for tat

🙂 این به اون در


Apple polisher

🙂 پاچه خوار!


No news is Best news

🙂 بى خبرى , خوش خبرى است!


مطلب پیشنهادی : اصطلاحات کاربردی در مکالمه

ارسال نظر