آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری برای تاکید بر روی روند یا طول یک کار یا فعالیت که در گذشته و پیش از نقطه ای خاص اتفاق افتاده استفاده می شود.

 💡 کاربرد

فعالیت یا اتفاقی که پیش از نقطه ای مشخص در گذشته واقع شده، تاکید در این جملات بر روی خود فعالیت یا مدت زمانی که طول کشیده است. به مثال زیر توجه کنید:

.She had been practicing for a very long time in order to play the piece so well

(او برای مدت زیادی تمرین می کرد تا بتواند قطعه را به خوبی بنوازد.)

نکته: به صورت کلی می توان از گذشته کامل هم در همین کاربرد استفاده کرد و تفاوتی در معنای جمله ایجاد نخواهد شد.

.She had practiced for a very long time in order to play the piece so well

(او برای مدت زیادی تمرین می کرد تا بتواند قطعه را به خوبی بنوازد.)


ساختار گرامری زمان گذشته کامل استمراری

برای ساختن زمان گذشته کامل استمراری ما به فعل در شکل استمراری (با -ing) به همراه had been به عنوان فعل کمکی نیاز داریم. جدول زیر ساختار این زمان را نشان می دهد:

جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
برای همه حالت ها

had been speaking

had not been speaking

?Had I been speaking

 🙂 استثناها در اضافه کردن -ing

در صورتی که فعل به –eختم شود، پیش از اضافه کردن –ing پسوند –e حذف می شود. (توجه داشته باشید که در صورت ختم شدن فعل به –ee، -oe یا –ye فعل بدون تغییر می ماند.) به مثال های زیر توجه کنید:

come – coming

agree – agreeing

برای افعالی که پیش از اخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. (اگر حرف آخر w، x یا y باشد این حرف تکرار نمی شود) به مثال زیر توجه کنید:

sit – sitting

fix –fixing

حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

          (travel – travelling (British

(traveling (American

در افعالی که به –ie ختم می شوند، پیش از اضافه کردن پسوند –ie به –y تغییر می کند. به مثال زیر توجه کنید:

lie – lying


شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان گذشته کامل استمراری را نشان می دهد:

شکل بلند شکل کوتاه مثال
had d’… they’d
had not  d not/hadn’t’  I’d not/I hadn’t

 

در مکالمات کلامی از شکل کوتاه شده فعل و حرف منفی ساز not همیشه می تواند استفاده کرد، بدون اهمیت به اینکه چه حرفی پیش از آن آمده است. به مثال های زیر توجه کنید:

.She hadn’t eaten much of her porridge

.The girl/Little Miss Muffet hadn’t eaten much of her porridge

در شکل نوشتاری از شکل کوتاه شده تنها بعد از ضمیر استفاده می شود نه بعد از دیگر واژه ها. به مثال های زیر توجه کنید:

.She’d not eaten much of her porridge

. The girl’d/Little Miss Muffet’d not eaten much of her porridge

مطلب پیشنهادی : زمان گذشته

ارسال نظر