آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمان گذشته


“.I went to the airport yesterday”

دیروز به فرودگاه رفتم.

“.I met Bob last week”

هفته پیش باب رو دیدم.

“.I was an hour late for my meeting”

سر قرارم 1ساعت دیر رسیدم.

“I went to the bus stop, but I was 30 seconds late. A person on the street told me the bus just went by”

به ایستگاه اتوبوس رفتم ولی 30 ثانیه دیر رسیدم.یک نفر در خیابان بمن گفت که اتوبوس همین الان رفت.

“.I was being polite so I opened the door for him”

چون مودب بودم در را برایش باز کردم.

“.I stapled the papers together to keep them organized”

برای اینکه کاغذها مرتب باشن بهم منگنشون کردم.

“I switched the presents around because I found out Jane doesn’t like red .lipstick”

هدیه جین رو عوض کردم چون فهمیدم رژ قرمز دوست نداره.

“.I was very interested in the topic so I paid close attention”

چون از موضوع خیلی خوشم امده بود همه حواسم به ان بود.

“.I rode my bike to school”

با دوچرخه ام به مدرسه رفتم.

“.I built the house from scratch”

با هیچ امکاناتی خونه ساختم.

 


“.I sat on the chair next to the emergency exit”

روی صندلی کنار خروجی اضطراری نشستم.

سوال و جواب – زمان گذشته


“?How did you enjoy the movie”

فیلم چطور بود؟

“.It was a long movie, but overall, the movie was great”

فیلم طولانی بود ولی در کل خیلی خوب بود.

“.I really didn’t like the movie. It was slow and boring”

اصلا از فیلمش خوشم نیمد, اروم و خسته کننده بود.

“.I enjoyed the movie so much that I saw it again”

خیلی از فیلم خوشم امد جوری که یکبار دیگر تماشایش کردم.

“?What time did you get home last night”

دیشب کی به خانه امدی؟

“.I got home at two in the morning”

ساعت 2صبح به خانه امدم.

“.I didn’t make it home until eleven last night”

دیشب تا 11 نتوانستم به خانه برگردم.

“.I made it home at midnight”

نصفه شب به خانه رسیدم.

“?What have you been up to”

چکارا میکنی؟

“.I just graduated from school so I’m happy that I’m done”

بتازگی مدرسه رو تموم کردم و خوشحالم که توانستم تمومش کنم.

“.I met Jackie yesterday and we spent the evening together in a nice restaurant”

دیروز جکی رو دیدم و غروب رو با هم در یک رستوران خوب گذروندیم.


 

ارسال نظر