آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect) برای نشان دادن یک عمل یا کار که در زمانی پیش از زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده استفاده می شود.

 💡 کاربردها

1. در زمان گذشته کامل  یک فعالیت پیش از یک زمان مشخص در گذشته، با تاکید بر اینکه این اتفاق مشخص حتما پیش از زمانی خاص در گذشته افتاده. به مثال های زیر توجه کنید:

Little Miss Muffet sat on her tuffet after she had made herself some porridge

خانم مافت کوچولو روی صندلی اش نشست بعد از اینکه برای خودش مقداری فرنی درست کرده بود.

.She had not eaten much of her porridge when a spider frightened her away

او چیزی از فرنی اش نخورده بود وقتی که یک عنکبوت او را ترساند.

2. در عبارات شرطی نوع سوم (if-clause type III) ، شرطی که درنهایت در گذشته اتفاق نیفتاده است .

If the spider had not frightened her, she would have finished her porridge sitting on her tuffet

اگر عنکبوت او را نمی ترساند، او درحالی که روی صندلی نشسته بود فرنی اش را تمام می کرد.


ساختار گرامری زمان گذشته کامل

برای ساختن زمان گذشته کامل به شکل گذشته از فعل کمکی have (همان had) به همراه شکل سوم فعل (past participle) نیاز داریم:

جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
همه حالت ها مشابه است

had played/spoken

had not played/spoken

Had I played/spoken

 🙂 حالت سوم فعل (Past participle)

ساختن شکل سوم برای فعل های با قاعده با اضافه کردن پسوند –ed به فعل اتفاق می افتد. برای افعال بی قاعده باید شکل سوم فعل را یاد بگیرید.

استثناهای حالت سوم برای افعال با قاعده

اگر فعل به –e ختم شود تنها به آن –d اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

love – loved (loveed)

برای افعالی که پیش از اخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار (stressed) دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. به مثال زیر توجه کنید:

admit – admitted

حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

(travel – travelled (British), traveled (American

اگر فعل به y ختم شود حرف y به i تبدیل می شود. به مثال زیر توجه کنید:

hurry – hurried


شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان گذشته کامل را نشان می دهد:

شکل بلند

شکل کوتاه

مثال

had

…’d

they’d

had not

…’d not/… hadn’t

I’d not/I hadn’t

 

نکته: از شکل کوتاه شده فعل و حرف منفی ساز not همیشه می تواند استفاده کرد، بدون اهمیت به اینکه چه حرفی پیش از آن آمده است. به مثال های زیر توجه کنید:

.She hadn’t eaten much of her porridge

.The girl/Little Miss Muffet hadn’t eaten much of her porridge

در شکل نوشتاری از شکل کوتاه شده تنها بعد از ضمیر استفاده می شود نه بعد از دیگر واژه ها. به مثال های زیر توجه کنید:

.She’d not eaten much of her porridge

 .The girl’d/Little Miss Muffet’d not eaten much of her porridge

مطلب پیشنهادی : نکات مختصری از زمان گذشته

ارسال نظر