آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات مختصری از زمان گذشته

یکی از زمانها در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده می باشد، این زمان برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً به پایان رسیده است ، حالا برای درک بهتر، مثال هایی را برای شما در نظر گرفته ام که در ادامه اونارو با هم بررسی می کنیم…

زمان گذشته ساده،گذشته ساده،زمان ها در زبان انگلیسی

 

دیروز او را دیدم.

I saw him yesterday.

او شب گذشته پنجره را باز کرد.

He opened the window last night.

دیروز تمام صبح باران بارید.در موقع ناهار قطع شد.

Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime.

من هر صبح دندانهام را مسواک می زنم. امروز صبح دندانهایم را مسواک زدم.

I brush my teeth every morning. This morning I brushed my teeth.

تری از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۸ در بانک کار می کرد.

Terry worked in a bank from 1987 to 1998.

از مهمانی دیشب لذت بردیم.خیلی خوردیم و با افرادی زیادی حرف زدیم.

مهمانی در نیمه شب تمام شد.

We enjoyed the party last night. We ate a lot and talked to a lot of people.

They party ended at midnight.

من معمولا زود از خواب بلند می شوم، اما امروز صبح ساعت ۹:۳۰ از خواب بلند شدم.

I usually get up early, but this morning I got up at 9:30.

ما دیروز خیلی کار کردیم.

We did a lot of work yesterday.

جان به داخل اتاق آمد کت خود را درآورد و نشست.

John came into the room, took off his coat, and sat down.

سارا هفته پیش سه بار به سینما رفت.

Sarah went to the movies three times last week.

آنها دیشب تلویزیون تماشا کردند.

They watched TV last night

ارسال نظر