آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد های مختلف Last در زبان انگلیسی

برای بیان آخرین (چیز) در زبان انگلیسی از سه واژه latest ، last و latter استفاده می شود. در زبان فارسی Latest و last ترجمه یکسانی دارند اما در زبان انگلیسی کاربرد و ترجمه آن ها یکسان نیست. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی و آموزش بکارگیری آن ها در مکالمه زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

 Latest

باید توجه داشت که latest ، last و latter با هم اشتباه نشوند.

Latest و last هر دو را می توان در فارسی (آخرین) ترجمه کرد، ولی معنی آن ها با هم تفاوت دارد.

Latest به معنی ( اخیر یا جدیدترین ) است:

?Have you read her latest novel

آخرین رمانش را خوانده ای ؟ (= تازه ترین رمانش را ….؟)

.She always dresses in the latest fashion

همیشه طبق جدیدترین مد لباس می پوشد.

ولی last در زبان انگلیسی به معنی (پایانی) است ، یعنی پس از آن دیگر اتفاقی نمی افتد:

.This is the last novel she wrote before she died

این آخرین رمانی است که او پیش از مرگش نوشت. ( = این رمان پایانی او است…)

?What time does the last bus leave

آخرین اتوبوس کی ( = چه ساعتی ) از اینجا حرکت می کند؟

Last می تواند به فرد یا چیزی اشاره داشته باشد که بلافاصله قبل از فرد یا چیز مورد بحث قرار می گیرد:

.The last time we met you had a beard

دفعه ی قبل که همدیگر را دیدیم شما ریش داشتید.

وقتی دو چیز در جمله زبان انگلسی به دنبال هم ذکر شده باشند، The latter به معنی (دوم ، دومی یا اخیر) است:

.If I had the choice of travelling by ship or plane , I would choose the latter

اگر حق انتخاب داشتم که با کشتی یا هواپیما سفر کنم ، دومی را انتخاب می کردم.

عبارت the latter part / half of نیز در زبان انگلیسی معنای نیمه ی دوم یا نیمه ی آخر چیزی را می رساند:

.the latter part of the story

نیمه ی دوم داستان.

.the latter part of the 1980s

نیمه ی دوم دهه ی ۱۹۸۰٫

ارسال نظر