آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

چند اصطلاح پرکاربرد

 چند اصطلاح پرکاربرد

1.Bring somebody back to knee’s
کسی را شکست دادن
2.Welcome back
رسیدن بخیر
3.Cash down
فقط نقد
4.I’m made that way
همین جوری بار اومدم
5.Keep one’s ear to the ground
گوش به زنگ بودن
6.Jump the gun
زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن
7.It’s rotten to the core
آب از سرچشمه گل آلود است
8.Keep someone posted
در جریان گذاشت
9.It’s all down to luck
آن همش به خاطر شانسه
10.He is wet behind the ears
دهنش بوی شیر میده
11.Not to turn a hair
عين خيال كسي نبودن
12.As sweet as honey
به شیرینی عسل
13.It is necessary to have an end
داشتن یك هدف ضروری است
14.Heart and soul
با دل و جان/ با تمام قوا
Join us 👉 @uneekenglish
15.Just threaten
فقط تنبیه کردن
16.Keep an eye open on something
مراقب چیزی بودن
17.I would like to have a more definite plan of action
من ترجیح می دهم یه برنامه ی مشخصی برای کارهام داشته باشم
18.He went back on his word

He broke his word/promise
زیر قول خود زد
19.By all means
مسلماً!
20.Don’t mention it
قابلی ندارد
21.He makes faces
دهن کجی میکنه
22.Keep back
جلو نرو
23.Better late than never
دیر آی و باز آی
24.mind your step
جلوی پاتو نگاه کن
25.Keep in the picture
در جریان امور قرار دادن
26.Don’t pick on me
سر به سر من نذار
27.I don’t give a damn
اهمیت نمیدم!

28.He didn’t say a dickybird
جیک نزد
29.It’s not as bad as all that
عیبی ندارد
30.Keep it to yourself
پیش خودت بمونه (با کسی نگو )

ارسال نظر