آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

پرسیدن شغل در موقعیت های مختلف

برای پرسیدن شغل در موقعیت های دوستانه معمولاً سوالات زیر بکار می رود

 

1- شغلت چیست؟

What’s your job?

what are you?

what do you do?

در موقعیت های رسمی تر:

What’s your occupation

/ profession?

What do you do for a living?

و در پاسخ می گوییم:

2- مکانیک هستم

I’m mechanic.

3- کارمند دولت هستم.

I’m a government employee/ civil servant.

4- برای یک شرکت تولیدی کار می کنم.

I work for a manufacturing company.

5- کار آزاد دارم.

( برای خودم کار می کنم)

I’m self-employed.

6- مهندس راه و ساختمانم

I’m a civil engineer.

7- تجارت می کنم/ خرید و فروش می کنم

I’m a businessman.

@EnglishForYou

8- باز نشسته ام

I’m retired.

9- بیکارم

I’m unemployed/

I’m out of work

10- در حال تغییر شغل هستم.

I’m between jobs.

11- سال آینده بازنشسته می شوم.

I’ll retire next year.

12- تمام وقت/ باز نشسته می شوم

I work full time/ part time.

13- شیفتی کار می کنم

I work on shifts/ I work different shifts.

14- در شیفت صبح/ بعد از ظهر/ شب کار می کنم.

I work on the morning/ afternoon/ night shift.

 

15- روزی چند ساعت کار می کنی؟

How many hours a day do you work?

16- روزی 8 ساعت کار می کنم.

I work 8 hours a day.

17- هفته ای چند روز کار می کنی؟

How many days a week do you work?

18- کارت چه ساعت شروع/ تمام می شود؟

What time does your work begin/ end?

19- کار ساعت 8 شروع و ساعت 30/4 تمام می شود.

Work begins at 8:00 and end at 4.30

20- یک روز در میان کار می کنم.

I work every other day.

21- امروز اضافه کاری می کنم.

I’m working overtime today.

@EnglishForYou

22- پنجشنبه ها و جمعه ها تعطیلم.

I have Thursdays and Fridays off.

23- کجا کار می کنی؟

Where do you work?

24- برای کی کار می کنی؟

Who do you work for?

25- با کی کار می کنی؟

Who do you work with?

26- دفترت کجاست؟

Where’s your office?

27- در کدام طبقه کار می کنی؟

Which floor do you earn?

28- حقوقت چقدر است؟

How much is you

 

 

ارسال نظر