آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نحوه تلفظ پايانه‌های s و ed در زبان انگلیسی

تلفظ پايانه‌های s و ed

پايانه‌ها (يا پسوندهای) s و ed دو تا از متداول‌ترين پايانه‌ها (endings) در زبان انگليسی هستند. قواعد تلفظ آنها تغيير ناپذير است و برای انواع مختلف کلمات يکسان است.

 

کاربرد پايانه s

پايانه s چهار کاربرد مختلف دارد:

 

کاربردها تلفظ
صدای /S-/ صدای /Z-/ صدای /IZ-/
اسامی جمع act » acts day » days voice » voices
حالت ملکی Mark » Mark’s Ann » Ann’s James » James’s
افعال سوم شخص مفرد like » likes lead » leads teach » teaches
حالت مخفف
is و has
it is » it’s she is » she’s

 

نحوه تلفظ پايانه s

1- در کلماتی که به يکی از صداهای //، //، //، //، // و // ختم می‌شوند، پايانهs صدای /IZ-/ می‌دهد:

refuses, passes, judges, watches, garages, wishes.

2- پس از حروف صدادار و نيـز کلماتی که به يکی از صداهـای //، //، //، //، //،
//، //، //، // و // ختم می‌شوند، پايانه s صدای /z-/ می‌دهد:

boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.

3- پس از حروف بی‌صدای //، //، //، // و // پايانه s صدای /s-/ می‌دهد:

cups, cats, walks, laughs, tenths.

 

کاربرد پايانه ed

پايانه ed برای ساختن زمان گذشته ساده و نيز قسمت سوم افعال با قاعده به کار می‌رود:

 

کاربرد تلفظ
صدای /Id-/ صدای /d-/ صدای /t-/
حالتهای گذشته افعال need » needed

want » wanted

fill » filled

need » needed

work » worked

help » helped

 

نحوه تلفظ پايانه ed

1- پس از يک // يا //، پايانه ed صدای /Id-/ می‌دهد:

landed, started, visited, demanded

2- پس از حروف صدادار و نيز حروف بي‌صدای //، //، //، //، //، //، //، //،
//، //، // و //،  پايانه ed صدای /d-/ می‌دهد:

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

3- پس از بقيـه حروف بی صدا، يعنی //، //، //، //، //، // و // پايانه ed صدای /t-/ می‌دهد:

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.

 

ارسال نظر