آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

موقعیت ها در زبان انگلیسی (قسمت اول)

موقعیت ها در زبان انگلیسی و محل قرار گرفتن اشیاء و مکانها، همانطور که از اسمش مشخص است، استفاده های خیلی زیادی در صحبت های روزانه و موقعیت هایی که به دنبال چیزی یا آدرس جایی هستیم دارد. کاربردهای مفید و خیلی زیاد این مکالمه و درس باعث شد تا تصمیم بگیرم که این مقاله را بنویسم و این مطلب را بطور کامل توضیح دهم، تا هم برای یادگیری و هم برای استفاده راحت و کاربردی باشد. در پایین چند مورد از کاربرد های مهم موقعیت ها در زبان انگلیسی را همراه با توضیح کامل قرار داده ایم.


 کاربرد موقعیت ها در زبان انگلیسی

 برای پرسیدن و اطلاع دادن جای اشیاء در منزل، محل کار و…

 برای پرسیدن و گفتن آدرس محل هایی مثل مغازه و ادارات و…

 برای قرار دادن چیزی در جایی ، یا برداشتن چیزی که موقعیت آنرا نمی دانیم و از مخاطب می پرسیم.

 برای پرسیدن و گفتن موقعیت اشیاء، افراد، ماشین ها و مکان ها.


 کلمات و عبارت های مورد نیاز برای بیان موقعیت ها

On the right

در سمت راست

On the left

در سمت چپ

In the middle

در وسط

Above

بالای سر / بالای

Below

زیر / پایین

Under

زیر

In

داخل

Into

داخل


 نکته: از حرف اضافه (in) می توانیم هم برای نشان دادن موقعیت اشیاء و هم برای بیان انجام کاری به سمت فضای داخلی چیزی استفاده کنیم، ولی از حرف اضافه (into)، فقط برای بیان انجام کاری به سمت فضای داخلی چیزی استفاده می کنیم.


مثال

.Your dress is in the closet under you blouse

لباست تو کمد زیر بلوزته.

! Put the knives and spoons in/into the cabinet

چنگالها و قاشقها رو بزار تو (داخل) کابینت.


On

روی

over

بالای / بالای سر

Out of

بیرون

In front of

جلوی

Opposite / Across

روبروی

Behind

پشت سر

Next to

کنار / بغل دست

Beside

کنار


 نکته: عبارت (next to) بیشتر در جاهایی استفاده می شود که دو چیز در کنار هم هستند ولی به هم نچسبیده اند و کلمه (beside)  وقتی استفاده می شود که چیزی کنار چیز دیگری باشد و به آن چسبیده باشد.


Between

بین/ وسط

Among

بین

Near

نزدیک

Far from

دور از


 نکته: فرق بین دو کلمه (between) و (among) در این است، که کلمه (between) به محل چیزی بین دو چیز یعنی وسط آنها گفته می شود، و از کلمه (among) برای گفتن محل چیزی بین چند چیز استفاده می کنیم.


مثال

.Our house is between a park and a hospital

خونه ما وسط یه پارک و بیمارستانه.

.She couldn`t find her father among the people in the party

اون نتونست پدرشو تو مهمونی بین جمعیت پیدا کنه.


On the corner / At the corner of

در گوشه / نبش

Ahead / Straight ahead

مستقیم


مطلب پیشنهادی : بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

ارسال نظر