آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

جا یا موقعیت مکانی به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی به کار می رود. هریک از این واژه ها کاربرد متفاوتی دارند. در این مقاله به بررسی کاربرد هریک و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم.

Place

Room و space به صورت شمارناپذیر (uncountable) به معنی (جا) هستند واغلب می توانند به جای یکدیگر به کار روند:

?Is there any room / space for me to sit down here

جا هست بنشینیم اینجا؟

?Is there room / space for more books on this shelf

روی این قفسه برای چند تا کتاب دیگر جا هست؟

!There is not enough room / space to move in here

اینجا جای جُنب خوردن ندارد ( از بس که شلوغ است ).

A place و a space در معنایی نزدیک به هم به کار می روند و اغلب ( جایی یا یک جایی  )ترجمه می شوند:

I need a place to work. (= an office, a study , or desk)

یک جایی لازم دارم برای کار کردن ( مثلا بخشی از یک اتاق یا میز و غیره)

I need a space to work. (= a part of a room or table , etc)

یک جای لازم دارم برای کار کردن ( مثلاً بخشی از یک اتاق یا میز و غیره )

در بعضی از اصطلاحات place و در بعضی دیگر space به کار برده می شود:

یک مکان عمومی            a public place

جای پارک          a parking space

در انگلیسی گفتاری مردم اغلب می گویند somewhere یا anywhere :

.I can’t find anywhere to park

جایی پیدا نمی کنم که پارک کنم.

.دنبال جایی می گردد که پارک کند.

وقتی place جمع بسته می شود (places) به معنی ( جاها یا اماکن ) است:

اماکن عمومی       public places

.We visited a lot of places

از جاهای زیادی بازدید کردیم.

ارسال نظر