آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضمایم پرسشی

ضمايم پرسشی پرسشهای کوتاهی هستند که به انتهای يک جمله (در انگليسیمحاوره‌ای) افزوده می‌شوند.

به جملات زير دقت کنيد:

 • You are a teacher, aren’t you?
  (شما يك معلم هستيد، اينطور نيست؟)
 • Farhad works hard, doesn’t he?
  (فرهاد سخت کار مي‌کند، اينطور نيست؟)

در مثالهای بالا aren’t you و doesn’t he ضمايم پرسشی هستند.

قواعد ساختن ضمايم پرسشی

1- ضمايم پرسشی از دو کلمه ساخته می‌شوند: يک ضمير فاعلی پس از يک فعل کمکی:

 

جمله اصلی + ضميمه پرسشی
Tom is a student,  isn’t   he?
فعل
کمکی
  ضمير
فاعلی

2- فاعل آن با فاعل جمله اصلی مطابقت می‌کند:

 • Jim plays football, doesn’t he?
 • The students will be arriving soon, won’t they?

 

3- فعل کمکی آن با فعل کمکی جمله اصلی مطابقت می‌کند، با اين تفاوت که:

الف- اگر جمله اصلی مثبت باشد، «ضميمه پرسشی» منفی، و اگر جمله اصلی منفی باشد «ضميمه پرسشی» مثبت خواهد بود.

 • It wasn’t an interesting film, was it?
 • They will finish their job, won’t they?
 • You wouldn’t tell anyone, would you?

ب- اگر هيچ نوع فعل کمکی در جمله اصلی وجود نداشت از does، do و يا did (با توجه به زمان جمله) استفاده می‌کنيم:

 • He plays the piano, doesn’t he?
 • You look well today, don’t you?
 • You sold your car, didn’t you?

ارسال نظر