آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی: Possessive Pronouns

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی کلماتی هستند که علاوه بر ضمیر بودن، مالکیت را بیان میکنند و در حقیقت به جای صفت ملکی و اسم می نشینند و باید به این نکته توجه داشت که ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند و برای رفع تکرار اسم به کار می رود.

ضمایر ملکی عبارتند از:

 

جمع مفرد
مال ما ours مال من mine
مال شما    yours مال تو yours
مال او (مذکر) his
مال آنها theirs مال او (مؤنث) hers
مال آن (غیر انسان) its

 

ضمایر ملکی در عین اینکه ضمیر هستند حالت مالکیت را نیز بیان می کنند.

مثال:

 

آن کتاب مال من است. That book is mine.
او یکی از دوستان شما است. She is a friend of yours.

 

صفات ملکی:

possessive adjectives:

صفات ملکی:

صفت ملکی را نباید با ضمیر ملکی اشتباه کرد. به این معنی که صفت ملکی همواره با یک اسم (موصوف) همراه است. در حالی که ضمیر ملکی جایگزین صفت ملکی و موصوف آن می شود.

صفات ملکی عبارتند از:

 

جمع  مفرد
مال ما our مال من my
مال شما your مال تو your
مال او (مذکر) his
مال آنها their مال او(مؤنث) her
مال آن (حیوان/اشیاء) its

مثال:

 

این ماشین، ماشین من است. This car is my car.
این خانه، خانۀ آنهاست. This house is their house.

 

در دو جملۀ بالا برای اجتناب از تکرار کلمات car و house و بیان مالکیت، ازضمایر ملکی mine و theirs به صورت زیر استفاده می گردد.

 

این ماشین مال من است. This car is mine.
این خانه مال آنهاست. This house is theirs.

 

درحقیقت کلمات mine و theirs درجملات بالا به ترتیب جایگزین عبارات my car و their house شده اند.

نکته: کلمۀ own با صفات ملکی ترکیب شده جای اسم را می گیرد و آن را ضمیر مشترک می نامند. این ضمیر در تمام اشخاص به یک صورت است و جنبۀ تأکید دارد.

مثال:

 

او پولی را که مال خودش بود برداشت. He took the money which was his own.

 

اگر کلمۀ own قبل از اسمی قرار گیرد وظیفۀ وصفی دارد.

مثال:

 

او پرندگان خودش را غذا می دهد.

 

ارسال نظر