آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضرب المثلهای حرف G

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف G شروع می شوند.


“Garbage in, garbage out.”
“Give and take is fair play.”
“Give a dog a bad name and hang him.”
“Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”
ترجمه:اگر به کسی یه ماهی بدهی یک روز سیرش کرده‌ای، اگه به او ماهی‌گیری یاد بدهی یک عمر سیرش کرده‌ای.
Corollary, humorous: “Give a man a fire and he’s warm for a day; set him on fire and he’s warm for the rest of his life”, attributed to Terry Pratchett, Jingo. Also, “Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will sit in a boat and drink beer all day.”
“Give the Devil his due.”
“God blesses a drunk.”
“God cures and the physician takes the fee.”
“Good eating deserves good drinking.”
“Good fences make good neighbors.”
ترجمه: حصار خوب، همسایه‌تو خوب می‌کنه.
مشابه در فارسی: مواظب مالت باش همسایه‌تو دزد نکن.
From the Robert Frost poem ‘Mending Wall’.
“Good men are scarce.”
“Good wine needs no bush.”
“Great minds think alike, but fools seldom differ.”a
“Great oaks from little acorns grow.”
“Greed loses what it has gained.”
ترجمه: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.

ارسال نظر