آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صفت تفضیلی و عالی (جلسه اول)

نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید

1-اگر صفتی به e   ختم شود در فرم تفضیلی فقط (r) و در فرم عالی (st) به آن اضافه می گردد.

مثال:

             عالی            تفضیلی              مطلق

 

بزرگ ترین largest بزرگ تر larger بزرگ large
شجاع ترین bravest شجاع تر braver شجاع brave

 

2-چنانچه صفتی به  ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد حرف (y) در فرم تفضیلی و عالی تبدیل به (i) شده وسپس  (er) یا  (est) اضافه می گردد.مثال:

 

             عالی           تفضیلی             مطلق

 

خوشحال ترین happiest خوشحال تر happier خوشحال happy
ساده ترین easiest ساده تر easier ساده easy
خنده دار ترین funniest خنده دار تر funnier خنده دار funny

 

3-ولی اگر صفت به y ختم شود و قبل از  y یک حرف با صدا باشد، y تغییری نمی کند.

 

             عالی           تفضیلی             مطلق

 

محجوب ترین Coyest محجوب تر Coyer محجوب Coy
شوخ ترین Gayest شوخ تر Gayer شوخ Gay

 

4- بعضی از صفات دو سیلابی er  و  est و برخی more و  most می گیرند و اینکه کدام er و  est و کدامیک  more و most   می گیرند قاعده صد در صد دقیقی در زبان انگلیسی در دست نیست ولی نکات مهم زیر در چندین کتاب خارجی زبان مطالعه و استخراج شده از نظرتان می گذرد.

5- صفات دو سیلابی که به حروف  (y-ow-le-er-lyختم شوند از قاعده er  و    estپیروی می کنند.(البته y تبدیل به i می شود.) مثال:

 

             عالی            تفضیلی             مطلق

 

پاک ترین Holiest پاک تر Holier پاک Holy
باهوش ترین Cleverest باهوش تر Cleverer باهوش Clever
شریف ترین Noblest شریف تر Nobler شریف Noble
باریک ترین Narrowest باریک تر Narrower باریک Narrow
زیبا ترین Prettiest زیباتر Prettier زیبا Pretty

 

ارسال نظر