آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

سه نکته گرامری مهم

از so برای موافقت با یک عبارت مثبت و از neither برای موافقت با یک عبارت منفی استفاده میکنیم.

در پاسخ، فعل را قبل از ضمیر قرار میدهیم.

مثال:

 پاسخ  عبارت
So do I.  I always want to know what’s going on.
 Neither do I. I don’t think it’s that bad .
 Neither am I.  I’m not interested in celebrities.
 So am I.  I’m curious about famous people.
 Neither can I.  I can’t stand gossip magazines.

استفاده از I’m good at


در چند جمله ساده به بررسی این عبارت میپردازیم :

“I’m good at drawing.”
“I’m good at video games.”
“I’m good at swimming.”
“I’m good at driving.”
“I’m good at reading.”
“I’m good at sports.”
“I’m good at writing.”
“I’m good at math.”
“I’m good at dancing.”
“I’m good at chess.”

صفات ed- یا ing-


از صفاتی که با ed- تمام میشوند برای صحبت درباره ی اینکه شخصی چگونه احساس میکند استفاده میکنیم.

از صفاتی که با ing- تمام میشوند برای صحبت درباره ی دلیل یک احساس استفاده میکنیم.

 

صفات ed-

 

I’m bored, there’s nothing to do here.

خسته شده ام، کاری برای انجام دادن در اینجا وجود ندارد.

 

صفات ing-

 

I think football is boring.

به نظرم فوتبال خسته کننده است.

 

مثال:

Mike is interested in art, He painted interesting paintings.

مایک به هنر علاقه مند است، او نقاشی های جالبی میکشد.

 

 

He was terrified, because the film was terrifying.

او ترسیده بود، برای اینکه فیلم ترسناک بود.

 

I was so excited, because the show was really exciting and I enjoyed it.

من بسیار هیجان زده بودم، برای اینکه نمایش واقعا هیجان انگیز بود و من از آن لذت بردم.

ارسال نظر