آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

سخنانی از بزرگان-چند قطعه شعر

 سخنانی از بزرگان

,IF YOU WANT REAL PEACE

,DON’T TALK TO YOUR FRIENDS

.TALK WITH YOUR ENEMIES

MOTHER THERESA

 

اگر میخواهی واقعا به صلح و آشتی برسی،

با دوستانت حرف نزن ،

با دشمنانت صحبت کن.

“مادر ترسا”

 

 

.Mirror is my best friend. Because when I cry, it never laughs

آینه بهترین دوست من هست؛ چون وقتی گریه میکنم هیچوقت نمیخنده
*Charlie Chaplin*

 

 

You find out who your real friends are when you’re involved in a scandal

وقتی گرفتار یک دردسر، رسوایی یا فاجعه شدی؛ دوستان واقعی خودت روخواهی شناخت

*Elizabeth Taylor*

 

.Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot

زندگی  از نمای بسته یک تراژدی دیده میشود ، ولی  ازنمای باز یک کمدی 

* Charlie Chaplin *

چند قطعه شعر

شعر اول:

 

Your Thought

 

The condition of your life

.is the reflection of your thought

.You would become the person that you think of daily

.Join these days & make a perfect person

.You create your thoughts, so try to create nice ones

 

 وضعیت زندگی شما باز تاب افکار شماست

شما آن کسی می شوید که هر روز در باره اش فکر می کنید

پس این روزها را به هم پیوند زنید و انسانی کامل بسازید

این شمائید که افکار خود را خلق می کنید

پس سعی کنید افکار خوب خلق کنید

شعر دوم:

 

 I Really Do Love You

Even Though Sometimes
 
It May Not Seem So
Sometimes it may not seem
that I love you
Sometimes it may not seem
that I even Like you
It is these times
I Said
 
I Really Do Love You


واقعا دوستت دارم

گرچه شاید گاهی

چنین به نظر نرسد

گاه شاید به نظر رسد

که عاشق تو نیستم

گاه شاید به نظر رسد

که حتی دوستت هم  ندارم

ولی درست در همین  زمان ها است

که میگوییم :

واقعا دوستت دارم 

شعر سوم

 

GOOD Friends are Those WHO Care without Hesitance

WHO LOVE without limitation, and

WHO remember even without communication

 

دوستای خوب کسایی هستند که بدون تردید مواظبت هستند،

بدون هیچ محدودیت و شرطی دوست دارند،

و بدون هیچ رابطه ای تو رو به یاد میارند.

ارسال نظر