آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی از زمان حال کامل (present perfect) بیشتر برای نشان دادن یک فعالیت که در گذشته اتفاق افتاده اما هنوز بر روی زمان حال باقی مانده استفاده می شود.

کاربردها

  • کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده. به مثال زیر توجه کنید:

He has just scored a goal. (او همین الان یک گل زد.)

  • یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تاثیر می گذارد. به مثال زیر توجه کنید:

He has bought new trainers and now he plays even better than before. (او کتانی های جدیدی خریده و حالا حتی از قبل هم بهتر بازی می کند.)

  • چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده. به مثال های زیر توجه کنید:

He has never lost a match. (او تا حالا یک مسابقه را نباخته.)

The referee has not blown the final whistle yet. (داور هنوز سوت پایان را نزده.)

The other team has not scored a goal so far. (تیم دیگر هنوز گلی نزده.)

ساختار زمان حال کامل

برای ساختن جملات در زمان حال کامل به فعل کمکی have به همراه شکل سوم از فعل اصلی (past participle) نیاز داریم. جدول زیر ساختار جملات در این زمان را به صورت مثبت، منفی و سوالی نشان میدهد.

جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
I/you/we/they have played/spoken have not played/spoken

Have I played/spoken?

he/she/it he has played/spoken he has not played/spoken

Has he played/spoken?

حالت سوم فعل (Past participle)

ساختن شکل سوم برای فعل های با قاعده با اضافه کردن پسوند –ed به فعل اتفاق می افتد. برای افعال بی قاعده باید شکل سوم فعل را یاد بگیرید.

استثناهای حالت سوم برای افعال با قاعده
  • اگر فعل به –e ختم شود تنها به آن –d اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

(love – loved (loveed

  • برای افعالی که پیش از آخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار (stressed) دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. به مثال زیر توجه کنید:

admit – admitted

  • حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

travel – travelled (بریتانیایی)

traveled (آمریکایی)

  • اگر فعل به y ختم شود حرف y به i تبدیل می شود. به مثال زیر توجه کنید:

hurry – hurried

شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان حال کامل زا نشان می دهد:

شکل بلند شکل کوتاه مثال
have

…’ve

they’ve

have not

…’ve not/… haven’t

I’ve not/I haven’t

has

…’s

she’s

has not

…’s not/… hasn’t

he’s not/he hasn’t

نکته: شکل کوتاه افعال تنها می تواند بعد از ضمایر بیاید و هیچ واژه ای دیگر. به مثال زیر توجه کنید:

They’ve not played football.

(The girls’ve not played football.)

البته امکان کوتاه کردن has بعد از کلمات دیگر نیز وجود دارد. (تا زمانی که خود کلمه به –s ختم نشود.) به مثال زیر توجه کنید:

He’s/The boy’s played football.

(but not: James’s played football.)

ارسال نظر