آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دو نکته گرامری ساده

📌 آینده ساده

🚩 simple future
🏴 برای زمان آینده ساده از دو ساختار می توان استفاده کرد :

1⃣ساختار اول
🖊 will + verb

📔از فعل کمکی will برای نشان دادن آينده در جهت‌های زير استفاده می‌شود:

📔الف- پيش‌بينی: برای توصيف چيزی که می‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:

✂️It will be rainy tomorrow.
فردا هوا بارانی خواهد بود.

✂️You will be glad to hear this.
از شنیدن این خبر خوشحال خواهی شد.

📔ب- بيان تصميمی كه درست در همان لحظه گرفته شده است:

✂️I will answer the phone.
من تلفن را جواب می‌دهم

2⃣ ساختار دوم
🖊 be + going to + verb

📔الف- از اين ساختار برای بيان برنامه‌ها و تصميماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

✂️We’re going to paint this room blue.
ما می‌خواهيم اين اتاق را رنگ آبی بزنيم.

✂️I’m going to be a doctor.
می‌خواهم دکتر بشوم.
📔ب- همچنين از اين ساختار می‌توان برای بيان يک پيشگويی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

✂️She’s going to have a baby. (Because she’s pregnant)
او قرار است كه يك بچه بدنيا بياورد(چون حامله است)

📔It’s going to rain. (It’s cloudy)
می‌خواهد باران ببارد.(هوا ابری است)
⚠️ نکته: بعضی اوقات تفاوتی بين will و be going to برای يك پيش‌بينی وجود ندارد. ⚠️

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

گرامر_زمان_آینده👆

 

ارسال نظر