آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

قاعده کلی جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی بسیار ساده است. به انتهای اسم پسوند s- را اضافه کنید و اسم جمع خواهد شد. برای مثال:

book (کتاب) – books(کتاب ها)

قواعد اضافه

برای اضافه کردن پسوند s- به اسامی قواعد خاصی وجود دارد که در جدول زیر به آنها اشاره می کنیم:

قانون مثال
بیشتر اسامی برای جمع بستن پسوند s- اضافه کنید. cat ⇒ cats
truck ⇒ trucks
book ⇒ books
اسامی که به یکی از حروفs, sh, x, ch یا z ختم می شوند. برای جمع بستن پسوند es- اضافه کنید. bus ⇒ buses
brush ⇒ brushes
fox ⇒ foxes
اسامی که به f یا fe ختم می شوند. برخی از اسامی که به f یا fe ختم می شوند به صورت معمول با پسوند s- جمع می شوند ولی در برخی موارد f به v تغییر داده می شود.

در صورتی که در مورد اسمی مطمئن نبودید به لغت نامه مراجعه کنید.

roof ⇒ roofs
safe ⇒ safes
shelf ⇒ shelves
wife ⇒ wives
اسامی که به حرف صدادار+  y ختم می شوند. برای جمع بستن پسوند  s- اضافه کنید. donkey ⇒ donkeys
monkey ⇒ monkeys
اسامی که به حرف صدادار+  o ختم می شوند. برای جمع بستن پسوند  s- اضافه کنید. oreo ⇒ oreos
اسامی که به حرف بی صدا + y ختم می شوند. y را به i تغییر داده و با اضافه کردن پسوند es- جمع می شوند. family ⇒ families
trophy ⇒ trophies
اسامی که به حرف بی صدا + o ختم می شوند. معمولا با اضافه کردن پسوند es- جمع می شوند.
نکته: اسامی مرتبط با موسیقی، اسامی خاص و برخی اسامی خارجی اضافه شده به زبان انگلیسی با پسوند s- جمع می شوند.
potato ⇒ potatoes
tomato ⇒ tomatoes
piano ⇒ pianos
soprano ⇒ sopranosPicasso ⇒ PicassosEskimo ⇒ Eskimos

 

نکته: زیاد در مورد قواعد جمع بستن نگران نباشید. بیشتر اسامی با دو قاعده اول جمع بسته می شوند و در طول زمان و با تمرین با بقیه قواعد هم آشنا خواهید شد.

اسامی بی قاعده

تعداد اسامی بی قاعده در حالت جمع در زبان انگلیسی بسیار کم است و به سادگی می توانید آنها را یاد بگیرید. واژه نامه های انگلیسی به حالت جمع این اسامی اشاره می کنند پس در صورت تردید داشتن به واژه نامه مراجعه کنید. برخی از اسامی بی قاعده دچار تغییر شکل بی قاعده می شوند و برخی بدون پسوند –s جمع بسته می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

one fish … two fish (یک ماهی … دو ماهی)
one sheep … two sheep
 (یک گوسفند … دو گوسفند)
one deer … two deer
 (یک گوزن … دو گوزن)
one child … two children (یک بچه… دو بچه)
one foot … two feet
 (یک پا … دو پا)
one tooth … two teeth
 (یک دندان … دو دندان)
one man … two men
 (یک مرد … دو مرد)

نکته بسیار مهم

در زبان انگلیسی در صورت استفاده از اعداد بیش از یک در کنار اسم از حالت جمع آن استفاده می شود در حالی که در فارسی از اسم مفرد استفاده می شود.

one book (یک کتاب)

two books (دو کتاب)

two book اشتباه است!

واژه های لاتین و یونانی

اسامی که به طور مستقیم از زبان لاتین یا یونانی گرفته شده اند معمولا به طور عجیبی جمع بسته می شوند. بسیاری از انگلیسی زبان ها هم با اضافه کردن پسوند –s آنها را جمع می کنند اما در صورتی که به حالت های جمع عجیب برخوردید تعجب نکنید. به مثال های زیر توجه کنید:

analysis  analyses

axis  axes

cactus  cacti

hypothesis  hypotheses

phenomenon  phenomena

اسامی جمع (Collective nouns)

اسامی جمع اسم هایی هستند که به صورت مفرد نوشته می شوند ولی به یک مجموعه یا گروه اشاره می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

team (تیم)choir,  (گروه آواز)jury , (هیئت منصفه، هیئت ژوری) committee ,(کمیته) herd ,(گله)

نکته مهم: اسامی که به صورت جمع نوشته می شوند و اشاره به یک گروه می کنند به عنوان اسم جمع شناسایی نمی شوند برای مثال واژه students (دانش آموزان) یک اسم جمع نیست.

اهمیت شناسایی اسامی جمع را بیشتر در بخش افعال بررسی می کنیم.

ارسال نظر