به طور کل دنیای کتاب و بخصوص کتاب های انگلیسی به دو قسمت fiction یعنی تخیلی و nonfiction که به معنای غیر تخیلی است تقسیم میشود. در این قسمت کتابهای انگلیسی fiction از رنگ و بوی متفاوتی برخوردارند و با مخاطب خود میتوانند خارج از بعدهای زمانی و مکانی ارتباط برقرار کنند. فهرست کامل این ژانرها به صورت زیر میباشد:

کتاب های Young Adult با جوانان ارتباط برقرار میکنند و موضوعاتی که برای این نسل مهم است با گفتاری تخیلی عنوان میکنند.

کتاب های Check Lit با بانوان ارتباط برقرار میکنند و مسائل مدرن بانوان را به تصویر میکشند.

کتاب های Crime که به معنای جنایی است، داستان های پر فراز نشیب و هیجانی را به تصویر میکشند.

کتاب های Drama یا درام به طور کلی اشعار و داستان های کمدی و تراژدی را به خواننده تقدیم میکنند.

کتاب های Romance برای مخاطبان خود از عشق و پیچیدگی آن میگویند.

کتاب های Thriller هیجانی هستند و فشار خون را بالا نگه میدارند.

کتاب های Fantasy از زمان و مکان و همینطور واقعیت جدا میشوند و شما را به دنیاهای ناشناخته میبرند.

کتاب های Children’s به کودکان تعلق دارند.

کتاب های Historical Fiction ما را به گذشته میبرند.

کتاب های Horror ترسناک هستند و جرات مخاطبان خود را به چالش میکشند.

کتاب های Mystery درباره مرگ های ناگهانی و حل کردن آنها نوشته میشوند.

کتاب های Paranormal داستانهای غیر طبیعی و ناشناخته که از این دنیا خارج میشوند را برای مخاطب تشبیه میکنند.

کتاب های Parody/Satire کمبودها، ضعف ها، آزارها، و کوتاهی ها را به مضحکه میگیرند.

کتاب های Science Fiction به زمان های آینده و تکنولوژی ناشناخته می پردازند.

کتاب های Suspense پایان های نامشخص دارند.