آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Young Adult برچسب

به طور کلی دو شاه راه اصلی در دنیای کتاب وجود دارند که هر دو به چند ژانرهای جداگانه تقسیم میشوند. برای اینکه ما بتوانیم از میان کتاب های متنوع دقیقا همان کتاب هایی را انتخاب کنیم که دوست داریم بخوانیم و