آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاحات فوتبالی

♦️اصطلاحات ولغات مورداستفاده درفوتبال

▪️Advantage
▫️آوانتاژ
▪️Armlet
▫️بازوبند
▪️Fair play
▫️بازی جوانمردانه
▪️Going/turning play
▫️بازی رفت/برگشت
▪️Throw-in
▫️پرتاپ اوت
▪️Simulate
▫️شبیه سازی
▪️Substitute
▫️تعویض کردن
▪️Tackle
▫️تکل
▪️Charge
▫️تنه زدن
▪️Net
▫️تور
▪️Referee
▫️داور
▪️Drop ball
▫️دراپ بال
▪️Dribble
▫️دریبل
▪️Post
▫️دیرک عمودی
▪️Crossbar
▫️دیرک افقی
▪️Pitch
▫️زمین فوتبال
▪️Captain
▫️کاپیتان
▪️Head coach/manager.
▫️سرمربی
▪️Free kick
▫️ضربه ازاد
▪️Kick off
▫️ضربه شروع بازی
▪️Penalty kick
▫️ضربه پنالتی
▪️Corner kick
▫️ضربه کرنر
▪️Goal kick
▫️ضربه دروازه
▪️Counter attack
▫️ضد حمله
▪️Cross
▫️سانتر کردن
▪️Red/yellow card.
▫️کارت قرمز/زرد
▪️Score a goal
▫️گل زدن
▪️Disallowed goal.
▫️گل مردود
▪️Penalty spot
▫️نقطه پنالتی
▪️Mid point
▫️نقطه وسط زمین
▪️Half time.
▫️بین دونیمه
▪️Forward
▫️مهاجم
▪️Middle fielder
▫️هافبک
▪️Deffender
▫️مدافع
▪️Goal keeper
▫️دروازه بان
▪️Hand
▫️هند

 

ارسال نظر