آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Beat

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با beat ساخته شده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. توجه داشته باشید که تعداد افعال دو قسمتی با beat محدود است ولی هر کدام معنای مختلفی دارند.

فعل Beat down

این فعل دارای دو کاربرد متفاوت است.

کاربرد اول به صورت beat down something/someone مورد استفاده قرار می‌گیرد. معای این فعل «با نیروی فراوان ضربه وارد کردن» است. مثال:

The boxer beat down his opponent with a left punch.

«فرد بوکسور با دست چپ ضربه سنگینی به رقیبش وارد کرد.»

کاربرد دوم به شکل beat down someone می‌باشد. معنای این فعل «با کسی سر مبلغ چانه زدن و تخفیف گرفتن» است. مثال:

I managed to beat him down to 10 $ on that book.

«من توانستم که با او چانه بزنم و مبلغ کتاب را به ۱۰ دلار برسانم.»

فعل Beat off

کاربرد این فعل به صورت beat off at some activity است. معنای این فعل «هنگام انجام فعالیتی وقت تلف کردن» است. مثال:

beat off at school every day. I wish I could play some games.

«من هر روز در مدرسه وقتم تلف می‌شود. کاش می‌توانستم بازی کنم.»

فعل Beat out

این فعل دارای سه کاربرد اصلی است.

کاربرد اول این فعل به شکل beat out a rhythm است. معنای این فعل «ریتمِ آهنگی را با استفاده از ابزار موسیقی نواختن» است. مثال:

The musician was beating out a military rhythm in the parade.

«فردِ آهنگ‌نواز در مراسم رژه، ریتمی نظامی می‌نواخت.»

کاربرد دوم این فعل به شکل Beat out something است. معنای این فعل «خاموش کردن (شعله‌ها)» است. مثال:

The firemen were beating down the flames for an hour.

«آتش‌نشانان به مدت یک‌ساعت مشغول خاموش کردن شعله‌های آتش بودند.»

کاربرد سوم این فعل به شیوه Beat out someone است. معنای این فعل «شکست دادن کسی با فاصله خیلی نزدیک» است. مثال:

The swimmer beat out his competition by 0.2 seconds.

«شناگر، رقیبش را با فاصله دو دهم ثانیه شکست داد.»

فعل Beat up

این فعل دارای دو کاربرد اصلی است.

کاربرد اول این فعل به شکل beat up someone است. معنای این فعل «بی‌رحمانه حمله کردن و آسیب زدن به کسی» است. مثال:

The thieves beat up the poor man and stole his money.

«دزدان مرد بینوا را بی‌رحمانه زدند و پولش را دزدیدند.»

کاربرد دوم این فعل به صورت beat oneself up است. معنای این فعل «نسبت به موضوعی عذاب وجدان داشتن» است. مثال:

She kept beating herself up for causing a car accident.

«او خودش را به خاطر ایجاد یک تصادف رانندگی مدام ملامت می‌کرد.»

ارسال نظر