آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

No or Not برچسب

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ از “ Not ” و”No”    ‘No’ is used to respond to questions ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺯ “No” ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ. مثال: Do you speak French? No …………………………………………………………………………………… ‘No’ is used before a noun without an article ﻭ ﺯﻣﺎنی ﻛﻪ ﻳﻪ ﺍﺳﻢ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می