آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Misuse برچسب

  ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ Misuse Misuse ﻣﺜﺎل: Do not misuse your time ﺍﺯ ﻭﻗﺘﺖ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻦ. He was found guilty of misusing public funds ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺠﺮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ: ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ