آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

d-e برچسب

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه  مرمت کردن  repair  spoil  ضرر زدن، خسارت دیدن  damage  خشک کردن  dry  moisten  مرطوب ساختن damp  سالم  safe risky  خطرناک dangerous ترسو  timid bold  شجاع daring  روشن light black  تاریک، تیره dark  زنده alive lifeless  مرده dead  ارزان  cheap costly  گران dear  تولد birth  dying  مرگ death  چشم پوشی کردن  waive determine  تصمیم گرفتن decide  افزایش دادن increase lessen  کم کردن decrease  جمع کردن  add subtract  کم کردن deduct  تسریع کردن hasten hinder  تأخیر کردن delay  جواب دادن  answer ask  تقاضا کردن demand  رسیدن arrive leave  جدا شدن depart  تشویق کردن encourage discourage  دلتنگ کردن depress  بلند کردن rise fall  سقوط کردن descend  نگه