آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

CONTRACTIONS برچسب

کاربردهای Go   جدول زیر 6 روش برای استفاده از فعل پرکاربرد  Go   را شرح میدهد :  Go  Home-downtown-shopping-swimming-dancing-sailing-fishing  .I want to go home  Go to  class-work-college-prison-jail-bed-Washington-Paris-Iran  .they're gonna go to Iran  Go to a party-conference-seminar-concert  .Roya wants to go to a concert Go to the  doctor-specialist-dentist-supermarket-airport  .She needs to go the