آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

پیشوندها برچسب

پیشوند Re در زبان انگلیسی کاربرد پیشوند Re در زبان انگلیسی بسیار متنوع است. این پیشوند در ابتدای افعال مختلف معانی متفاوتی دارد. در این مقاله به بررسی کاربرد re و نکات کاربردی استفاده از re در زبان انگلیسی می پردازیم. Re- پیشوند

 داخل شدن enter  داخلی، درون en  حذف کردن eliminate  دور، خارج e  نتیجه، اثر effect  دور، خارج ef  خارق العاده extraordinary  زیاد، مافوق  extra  اختراع کردن invent  دور، داخل، روی in  مبادله کردن interchange  داخل، پایین inter  وارد کردن import  داخل، پایین im  آبیاری کردن irrigate  داخل، درون ir  غیر رسمی informal  بدون، (مفهوم منفی) in نامشروع، قاچاق illicit  بدون، (مفهوم منفی) il  نادان ignorant   بدون، (مفهوم منفی) ig نااشایست improper   بدون، (مفهوم منفی) im  نامنظم، بی قاعده irregular   بدون، (مفهوم منفی) ir  بد شکل، بد خواه malformed / malevolent  بد، زشت mal/male  بد فهمیدن  misunderstand  بد، زشت،