آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فوتبال برچسب

♦️اصطلاحات ولغات مورداستفاده درفوتبال ▪️Advantage ▫️آوانتاژ ▪️Armlet ▫️بازوبند ▪️Fair play ▫️بازی جوانمردانه ▪️Going/turning play ▫️بازی رفت/برگشت ▪️Throw-in ▫️پرتاپ اوت ▪️Simulate ▫️شبیه سازی ▪️Substitute ▫️تعویض کردن ▪️Tackle ▫️تکل ▪️Charge ▫️تنه زدن ▪️Net ▫️تور ▪️Referee ▫️داور ▪️Drop ball ▫️دراپ بال ▪️Dribble ▫️دریبل ▪️Post ▫️دیرک عمودی ▪️Crossbar ▫️دیرک افقی ▪️Pitch ▫️زمین فوتبال ▪️Captain ▫️کاپیتان ▪️Head coach/manager. ▫️سرمربی ▪️Free kick ▫️ضربه ازاد ▪️Kick off ▫️ضربه شروع بازی ▪️Penalty kick ▫️ضربه پنالتی ▪️Corner kick ▫️ضربه کرنر ▪️Goal kick ▫️ضربه دروازه ▪️Counter attack ▫️ضد حمله ▪️Cross ▫️سانتر کردن ▪️Red/yellow card. ▫️کارت قرمز/زرد ▪️Score a goal ▫️گل زدن ▪️Disallowed goal. ▫️گل مردود ▪️Penalty spot ▫️نقطه