آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فعل برچسب

معنا و کاربرد فعل Bottle پیش از بررسی افعال دو قسمتی با bottle مناسب است معنای خود این فعل را بررسی کنیم. فعل bottle دارای معانی متعددی است. مهمترین آن‌ها «مایعی را پس از تولید، داخل قوطی بسته‌بندی کردن» و «میوه

فعل dream در زبان انگلیسی به معنای خواب دیدن، رویا دیدن و آرزو داشتن است. همانطور که از بیان این معانی مشخص است، فعل dream هم می‌تواند بصورت حقیقی مورد استفاده قرار گیرد و هم بصورت مجازی. منظور از کاربرد حقیقی این است که فردی به

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل 🔴Because / Because of 🎾Because is followed bya subject + verb: بعد از Because فاعل و فعل استفاده مى شود. 🎾The game was canceled because it was raining. ⚾️Because of is followed by a noun: بعد از Because of اسم استفاده مى