آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضمیر برچسب

در این بخش‌ به بررسی معنی She در زبان انگلیسی می‌پردازیم و تمامی کاربردهای این واژه را می‌آموزیم. معنی She را می‌توان در دسته ضمیر یا pronoun جستجو نمود و برای آن‌ معادل یافت. کلمه و معنی She واژگان مقدماتی زبان انگلیسی

در انگلیسی معمولاً بعد از ضمایر از نوع everybody ،  everyone ، anybody، somebody، someone ضمایر جمع they ، them و their می آیند : Does everybody know what they want? آیا همه می دانند که چه می خواهند؟ Somebody’s left their coat

 ضمیر: ضمیر کلمه ای است که برای جلوگیری از تکرار بی مورد اسم به کار می رود و به عبارت دیگر جانشین اسم است. مثال: John saw a wolf in a jungle. The wolf began to jump on John, but John shot the