آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضرب المثل های حرف B برچسب

"Better late than never" ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است» مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»      "Better safe than sorry" ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است» مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی» مترادف فارسی: «علاج

"Barking dogs seldom bite" ترجمه: «سگی که واق واق می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد» مترادف فارسی: «سگ لاینده، گیرنده نباشد» مترادف فارسي: "سگي كه واق واق مي‌كنه، گاز نمی گيره" مترادف فارسي: "از آن نترس که های و هو دارد، از آن بترس که