آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Time Prefixes

در زبان انگلیسی چند پیشوند یا (Prefixes ) داریم که به نوعی معنی زمان و یا تکرار را با خود به همراه دارند که در اینجا به مهمترین های آنها اشاره می کنیم. به معنی و جایگاه آنها از لحاظ ساختار گرامری دقت کنید:

١. پیشوند ex : به معنی “پیشین” ، “قبلی” و یا “اولین” است و همراه با اسم استفاده می شود. مثال:

ex-president, ex-husband , ex-wife

٢. پیشوند fore : به معنی”پیشین” و یا “قبلی” است و همراه با فعل و اسم استفاده می شود. مثال:

foretell, forewarn, foreshadow, foreknowledge, foretaste, forecast

٣. پیشوند post : به معنی “پس از”  یا “بعد” است و همراه با اسم و صفت استفاده می شود. مثال:

post-war, post-election, post-classical, post-college

۴. پیشوند pre : به معنی “قبل از” است و همراه با اسم و صفت استفاده می شود. مثال:

pre-war, pre-school, pre-marital, pre-university, pre delivery

۵. پیشوند re : به معنی “دوباره” است. به همراه فعل و اسم استفاده می شود. مثال:

rebuild, reclaim, re-use, re-evaluate, re-analysis, renew, refresh


مطلب پیشنهای : تفاوت since و for

ارسال نظر