آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Say , Tell , Speak , Talk

فرق و تفاوت بین Say , Tell , Speak , Talk

در این مقاله سعی شده است با مثال هایی فرق و تفاوت بین Say , Tell , Speak , Talk اکامل توصیف نمایید امیدواریم مفید واقع گردد. این چهار تا فعل به نظر شبیه هم اند؛ اما با هم فرق هایی دارند! با توضیحات و مثال ها این تفاوت رو درک خواهید کرد.

—————————————————————————————

Say :  بیان کردن / ابراز کردن

.You say something

شما چیزی را بیان می کنید/ ابراز می کنید.

.He said that he was tired

او بیان کرد که خسته بود/است.

.Anthony says you have a new job

آنتونی میگه/ بیان میکنه، تو کار جدید گیر آوردی.

.Tara said: I love you

تارا بیان کرد/ابراز کرد: دوستت دارم.


Tell : فاش کردن / گفتن /دادن اطلاعات و آگاهی

.To give some information to a person

اطلاعات دادن به شخصی.

.He told Jane that he was tired

رامین به جین گفت که او خسته بود.

.Anthony tells me you have a new job

آنتونی به من میگه تو کار جدید گیر آورده ای.

.Tara told John that she loved him

تارا به جان گفت که او را دوست دارد/ داشت.

.Tell me about the movie

به من در مورد فیلم بگو.

.I told you not to eat any cookies before dinner

بهت گفتم قبل از شام شیرینی نخور.

.Please, tell me your name

لطفا اسمت رو به من بگو


Speak : سخن گفتن / حرف زدن

تلفظ: سپیک و نه به اشتباه: اِسپیک

.Speak with someone and speak to someone

با شخصی سخن گفتن و به شخصی حرف زدن/گفتن

.I speak English

من انگلیسی حرف میزنم

?Does Donna speak Italian

آیا دوآنا ایتالیایی حرف میزنه؟

.I don’t speak Chinese

من چینی حرف نمیزنم


Talk : حزف زدن بین دو نفر / گفتگو

We talked about my big project.

ما در مورد پروژه بزرگم حرف زدیم

.Let’s talk about it

بیا در موردش حرف بزنیم


مطلب پیشنهادی : آموزش تصویری اصطلاح پرکاربرد انگلیسی (بخش ششم)

ارسال نظر