آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

only if

از only if زمانی استفاده میشه که شما دوست داشتید اوضاع در زمان حال، گذشته و یا آینده یه جور دیگه بود . دقیقا مثل I wish هست اما با این تفاوت که only if تاکید بیشتری رو میرسونه

  1. زمان حال:

If only I knew more people

کاش ادمای بیشتری رو می شناختم. (در زمان حال)

If only I was better-looking

کاش کی زیباتر بودم.

توجه کنید بعد از if only گذشته ساده برای بیان ارزو در زمان حال استفاده می شه.

مانند ساختار گرامری I wish، در ساختار گرامری  only ifنیز به جای was میشه از were استفاده کرد.

If only my father were here

  1. برای بیان آرزو در زمان آینده:

If only +subject + would + infinitive (without to)

If only it would stop raining, we could go out.

If only someone would smile

  1. برای بیان ارزو در زمان گذشته:

If only +subject + had + past perfect

If only she had not told the police, everything would been all right

اگه اون به پلیس گزارش نداده بود الان اوضاع اینطوری نبود.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح پول در آوردن در زبان انگلیسی

ارسال نظر