آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

in-on-at

کاربرد حروف اضافه (in-on-at)

موارد استفاده حرف اضافه In

1-در مورد زمان:

قبل از ماه،فصل،سال و قرن:

مثال:

ماه
in July; in September

سال
in 1985; in 1999

فصل
in summer; in the summer of 69

بخشی از روز
in the morning; in the afternoon; in the evening
in a minute; in two weeks

قرن
In the nineteenth century


2-در مورد مکان:

قبل از چیزی که دارای حجم باشد:

In my pocket, in the drawer

قبل از شهرها و کشورها

In England, In Tehran

قبل از محل های مسقف

In class,In building, In living room,In the Kitchen

کلمات زیر همراه با این حرف اضافه به کار می روند که بهتر است به خاطر بسپارید

In time
به موقع

In fact
در حقیقت

In the end
سرانجام -بلاخره

In the newspaper
در روزنامه

In a few minutes
تا چند دقیقه دیگر

In public
در ملاءعام

In danger
در خطر


موارد استفاده حرف اضافه On

1-در مورد زمان:

قبل از روزهای هفته

on Sunday; on Friday

تاریخ

On December, 4th

تعطیلات

on Good Friday; on Easter Sunday; on my birthday

زمان خاصی از روز

on the morning of September

2-به معنی روی:
on the wall
on the desk
On page 10

3-در آدرس های تقریبا معین با نام خیابان:

On Saba street

کلمات زیر همراه با این حرف اضافه به کار می روند که بهتر است به خاطر بسپارید:

On the phone
با تلفن

On holidays
در تعطیلات

On sale
حراج

On time
درست سر موقع

On the left or right
در سمت چپ (راست) برای آدرس دادن


موارد استفاده حرف اضافه At
1-قبل از دقیقه وساعت:

At ten o’clock

2-قبل از اوقات روز:
At night
در شب
At midnight
نصفه شب

At noon
در ظهر

At dawn
در سپیده دم

At midday
در اواسط روز

At sunrise
در طلوع آفتاب

At sunset
در غروب آفتاب

3-قبل از آدرسهای دقیق هنگامی که پلاک منزل نوشته شود.

.He lives at 18 Hafez street

کلمات زیر همراه با این حرف اضافه به کار می روند که بهتر است به خاطر بسپارید:

At the office
در اداره

At home
در خانه

At work
سرکار

At the door
پشت در

At the window
پشت پنجره

At dinner
هنگام شام

At that time
در آن زمان

At the cinema
در سینما

At least
حداقل

At last
در آخر

At first
در ابتدا

At any moment
در هر لحظه ای


مطلب پیشنهادی : فرق بین (much) و (many)

ارسال نظر