آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاح “ have (or keep) one’s wits about one” در زبان انگلیسی

have (or keep) one’s wits about one

خونسردی خود را حفظ کردن

آرامش خود را نگه داشتن

خود را کنترل کردن

مدیریت عاقلانه بحران

 اصطلاح “keep one’s wits about one” یا “have one’s wits about one” در زبان انگلیسی به این معنی است که شخص در هنگام مواجه شدن با یک خطر، تهدید، و یا در موقعیت استرس زا حالت منطقی و خونسردی خود را حفظ کند و آمادگی مواجه شدن با این موقعیت ها را داشته باشد. مثلا کسی که با شنیدن خبری شوکه کننده، بتواند بر اعصاب خود مسلط باشد و به صورت منطقی با آن برخورد کند. یا مثلا کسی در موقعیتی است که با ماشین خود رانندگی می کند و بصورت ناگهانی تصادف می کند و در این موقعیت کنترل خود را از دست ندهد و بتواند بصورت عاقلانه تصمیم بگیرد که چگونه با این شرایط مواجه شود و چه تصمیم درستی بگیرد.

در این اصطلاح وجود واژه “wits” نقشی تعیین کننده برای درک معنا و مفهوم آن دارد. معنی واژه “wit” در فرهنگ لغت چنین بیان شده است:

wit: 

هوش ، قوه تعقل ، لطافت طبع ، مزاح ، بذله گویى ، دانستن ، آموختن

بنابراین می توان معنی ظاهری و تحت الفظی این اصطلاح را این چنین بیان کرد:

داشتن / نگهداری و حفظ عقل (قوه تعقل) توسط شخص.

همچنانکه مشاهده می کنید این معنای ظاهری و تحت الفظی اصطلاح مورد بحث ما، خیلی با معنای واقعی و اصطلاحی آن فاصله ندارد و می توان آن را به صورت “حفظ حالت تفکر و تعقل شخص” (و البته برای مواجه با یک شرایط غیر عادی) معنی کرد. برای اصطلاح “keep one’s wits about one” یا “have one’s wits about one” در زبان انگلیسی و در اکثر فرهنگ لغت ها می توان این معانی را پیدا کرد:

control, go with the flow, keep calm, keep cool, keep one’s shirt on, keep your head, remain calm, restrain oneself

کنترل کردن (خود)، با جریان حرکت کردن و رفتن، خونسردی و آرامش خود را حفظ کردن، تعادل خود را حفظ کردن، آرام بودن، تعقل کردن، خونسرد بودن، خود را نگه داشتن

البته اصطلاح مشابه دیگری هم قبلا در این زمینه با مفهوم مشابه داشتیم که اصطلاح “در کمال خونسردی” می باشد و معادل آن عبارت اصطلاحی “In cold blood” می باشد. توضیحات مربوط به این اصطلاح را در لینک (در کمال خونسردی یا In cold blood) می توانید مشاهده کنید.

برای درک بیشتر معنا و مفهوم اصطلاح “have (or keep) one’s wits about one” در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری درباره آن توجه کنید و در ادامه آن به مثال های مربوط در این زمینه نیز توجه کنید:

keep one’s wits about one

have one’s wits about one

you need your wits about you

be constantly alert

دائما در حال هشدار بودن.

to remain rational when threatened or under stress

منطقی باقی ماندن کسی در زمانی که در معرض تهدید و یا تحت فشار باشد.

to pay attention and be ready to react

دقت کردن و آمادگی داشتن برای واکنش نشان دادن


​Cambridge dictionary

to think and react quickly when something dangerous or difficult happens unexpectedly

کسی یا چیزی که بسیار آزار دهنده است.


Collins dictionary

If you have your wits about you or keep your wits about you, you are alert and ready to act in a difficult situation

اگر شما خونسردی خود را حفظ کنید یا کنترل خود را به دست بگیرید، شما در شرایط آماده باش و هوشیاری هستید که بتوانید برخورد درستی در یک شرایط دشوار داشته باشید.


The free dictionary

If you have your wits about you or keep your wits about you, you are alert and ready to take action in a difficult or new situation

اگر شما خونسردی خود را حفظ کنید یا کنترل خود را به دست بگیرید، شما در حالت آمادگی و هوشیاری برای برخورد درست در یک شرایط دشوار و یا جدید هستید.

be / remain quick to think and act in a demanding, difficult or dangerous situation

منفکر بودن و یا متفکر باقی ماندن جهت انجام برخورد مناسب در شرایط مورد نیاز، دشوار، یا خطرناک.


Urban dictionary

To keep your mind in focus, to not let your guard down no matter what

To think carefully before an action, regarding the consequences that may be dangerous for you and/or others

To stay sharp

ذهن خود را متمرکز ساختن، جلوگیری از کاهش احتیاط صرف نظر از به عوامل دیگر.

قبل از هر اقدامی به دقت فکر کردن، با توجه به اینکه عواقب دیگری که ممکن است برای شما و یا دیگران وجود داشته باشند و ممکن است خطرناک باشد.

تیز و دقیق ماندن!


خونسردی و آرامش خود را حفظ کردن -have (or keep) one’s wits about one – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

💡 برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

She managed to keep her wits about her in her office and finally she could escape unharmed from the crisis situation in her office

او موفق به خونسردی و حفظ آرامش خود شد و بالاخره توانست بدون دیدن هیچ صدمه ای از وضعیت بحرانی موجود در دفترش فرار کند.

Travelers need to keep their wits about them especially when they experience new things in their travel

مسافران نیاز به حفظ خونسردی و آرامش خود دارند به خصوص هنگامی که آنها چیزهای جدیدی را در سفر خود تجربه می کنند.

Mountaineering is a dangerous activity, so you need to keep your wits about you when you want to go mountain climbing

کوهنوردی فعالیت خطرناکی است، بنابراین شما زمانی که می خواهید به کوهنوردی بروید، باید خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.

You must keep your wits about you when you’re driving a car especially when you are tired

هنگامی که شما رانندگی می کنید و به ویژه زمانی که خسته هستید باید خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.

Obviously pilots need to keep their wits about them when they are going to fly

بدیهی است که خلبانان هنگامی که می خواهند پرواز کنند، باید خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.

She needs her wits about her when she’s dealing with people like this in this office

هنگامی که او با چنین افرادی در این دفتر برخورد می کند، باید خونسردی و آرامش خود را حفظ کند.

Jason: I’m going to my hometown on holiday
Jessica: We’ve got a lot of problems here with the boss, so keep your wits about you and come back on time

جیسون: من می خواهم در تعطیلات به زادگاهم بروم.

جسیکا: ما در اینجا با رئیس مشکلات زیادی داریم، پس باید حواست را جمع کنی (و آن را جوری مدیریت کنی) که سر وقت برگردی.


مطلب پیشنهادی : اشتباه رایج در به کار بردن فعل Sit

ارسال نظر