آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

every و all و each کاربرد Every و All و Each و تفاوت آن‌ها با یکدیگر

پیشتر با هم درباره تفاوت every و all و نقش هر کدام در جمله صحبت کردیم. در این گفتار می‌خواهیم تفاوت سه واژه every و all و each را بررسی کنیم.

به بیان بسیار ساده:

واژه all به معنای تمامی اعضای یک گروه از افراد و یا اشیاء است. می‌توان این واژه را معادل واژه فارسی «تمامِ یک چیزی» یا «همه افرادِ یک مجموعه» بدانیم.

واژه every به معنای همه اعضای یک گروه است زمانی که ما بیشتر تمامیت مجموعه را در نظر داشته باشیم تا تک‌تکِ اعضای گروه را. معادل این فارسی این واژه را می‌توان «همه افراد» دانست.

واژه each به معنای هر یک از اعضای یک گروه است زمانی که فرد به فرد بودن این اعضا مورد نظر باشد. به عنوان معادل فارسی می‌توان «هر یک از افراد» را برای این واژه در نظر گرفت.

تفاوت Every و All و Each در چیست؟

از میان این سه واژه، یعنی every و all و each شاید متمایزترین معنا را all داشته باشد.

I slept all day.

«من تمام طول روز را استراحت کردم.»

اما نکته اصلی و محل ابهام تفاوت بین every و each در زبان انگلیسی است.

دو واژه Every و Each چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

در یک نگاه کلی، دو کلمه every و each یک معنا را می‌رسانند و می‌توان آن دو را معادلِ «هر» در فارسی دانست. هدف این دو کلمه اشاره به تک‌تکِ اعضای یک گروه است. البته every به معنای all نزدیک‌تر است تا each.

به این دو جمله توجه کنید:

Every bag must be sold.

«هر کدام از کیف‌ها (همه کیف‌ها) باید فروخته شوند.»

Each bag must be sold.

«تک‌تکِ کیف‌ها باید فروخته شوند.»

ما از each زمانی استفاده می‌کنیم که به تک‌تکِ اعضای مجموعه بطور انفرادی فکر می‌کنیم. اما وقتی از every استفاده می‌کنیم چنین تأکیدی وجود ندارد یا خیلی خفیف است.

توجه داشته باشید که ما نمی‌توانیم از every برای اشاره کردن به بیش از یک چیز استفاده کنیم؛ همچنین کاربرد آن برای تعداد کم رایج نیست. این جمله زیر نادرست است:

Every (everyone) of my children

جمله بالا با هدف بیان «هر کدام از فرزندانِ من» بیان شده در حالی که کارایی every این نیست. باید بگوییم:

Each of my children

«هر کدام از فرزندان من»

همچنین به خاطر داشته باشید که کلمه each با قیدهای nearly و almost به کار نمی‌رود. در این موارد از every استفاده می‌کنیم.

Nearly each book is useful.

جمله بالا با قصد بیان اینکه «تقریبا هر کتابی مفید است» بیان شده که نادرست است. در عوض باید از این جمله استفاده کنیم»

Nearly every book is useful.

«تقریبا هر کتابی مفید است.»

 

جدول شرح تفاوت‌های Every و All و Each

برای بررسی بیشتر تفاوت‌های every و all و each می‌توانید تصویر زیر را بررسی نمایید.

ارسال نظر