آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

bare infinitive در زبان انگلیسی چیست؟

مصدر بدون to یا bare infinitive

همانطور که بعد از بعضی از افعال باید از مصدر استفاده کنیم بعد از تعداد معدودی افعال که اغلب مربوط به حواس و ادراک هستند از مصدر بدون حرف اضافه ، (infinitive without to) استفاده می شود که آن را در انگلیسی (bare infinitive) گویند. برای بهتر یادگرفتن و کاربرد اینگونه افعال آنرا به دو دسته تقسیم می کنیم.
دسته اول: افعال حسی: افعالی هستند که بعد از آنها ابتدا مفعول و سپس یا از مصدر بدون to و یا از فرم (فعل+ ing) استفاده می گردد و عبارتند از :

See – watch – observe – notice – hear – feel – know

دیدن – تماشا کردن – مشاهده کردن – ملاحظه کردن – شنیدن – احساس کردن – دیدن

نکته اول: Know در این مبحث به معنای دیدن می باشد.

I saw him go.

دیدم که رفت. (عمل انجام شده)

I saw him going.

دیدم که او می رود.(عمل در حال انجام شدن)

I heard him come.

شنیدم که او آمد.(آمده)

I heard him coming.

شنیدم که دارد می آید.

I felt his hand touch me .

احساس کرئم دستش به من خورد.

I felt his hand touching me.

احساس کردم دستش دارد به من می خورد.

دسته دوم : افعالی هستند که بعد از آنها ابتدا مفعول شخص و سپس مصدر بدون to استفاده میشود. در زبان انگلیسی فقط چهار فعل Have – Let – Make – Help به معنای اجازه دادن، وارد کردن، خواستن، کمک کردن

I let him go.

به او اجازه دادم که برود.

I made him answer the letter.

وادارش کردم که جواب نامه را بدهد.

I had him finish it.

از او خواستم که آنرا تمام کند.

I helped him pass the examination.

کمکش کردم که در امتحان قبول شود.
کمکش کردم که در امتحان قبول شود. نکته دوم: بعد از فعل Help علاوه بر مصدر بدون to می توان از مصدر نیز استفاده کرد. نکته سوم: بعد از فعل Smell که همواره با مفعول به کار میرود، اکثراً فرم (فعل+ing) به کار میرود.

I smell something burning.

بوی چیزی در حال سوختن را احساس می کنم. (بوی سوختن چیزی به مشامم می رسد.)

ارسال نظر