آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

30 جمله کاربردی در مکالمات تلفنی

☎️ جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی :
☎️   : Essential English language sentences in telephoning

📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞

🔶1- این تلفن خراب است و یا سیستمش مشکل پیدا کرده است.
.This telephone is out of order or its systems has broken down

🔶2- پیش شماره اش را بلدی؟
?Do you know its area code

🔶3- باید شماره اش را تو دفترچه تلفن پیدا کنیم.
.We should look up his number in the phone book

🔶4- دنبال یک باجه تلفن عمومی می گردم.
.I’m looking for a public telephone booth

🔶5- تلفن را بردار و این شماره را بگیر.
.Pick up the telephone and dial this number

🔶6- مراقب حرف زدنت باش ممکن است تلفن ما کنترل بشه.
.Be careful what you say, our conversation may be being bugged

🔶7- بوق آزاد نمی زند، مشکل چیه؟
?I cannot hear the dial tone. What’s wrong

🔶8- بوق اشغال می زند.
.I hear the engaged tone

🔶9- الو؟ شرکت آب؟
?Hello? Am I through to the Water Company

🔶10- می تونم با خانم پارسا، داخلی 505 صحبت کنم؟
?Could I speak to Mrs. Parsa on extension 505, please

🔶11- گوشی لطفا، الان شما را به خانم پارسا وصل می کنم.
.Hold on please, I’ll just connect you with Mrs. Parsa

🔶12- متأسفانه تلفن مدیر اشغال است، امکان داره بعدا تماس بگیرید؟
?I’m afraid the manager’s line is busy. Can you call back later

🔶13- می تونم پیغام بگذارم؟
?Can I leave a message

🔶14- ما داشتیم صحبت می کردیم که یکدفعه تلفن قطع شد.
.We’re talking when suddenly we were cut off

🔶15- آقای صارمی تلفن با شما کار دارد.
.Mr Saremi, you are wanted on the phone.

🔶16- ببخشید، شما؟ من سارا هستم.
.Excuse me, who is calling? This is sara

🔶17- من تلفن رو جواب می دم.
.I’ll get  the telephone

🔶18- من فکر می کنم اشتباه گرفتید. من شما را به جا نمی آورم. شما؟
?I think you have the wrong number. I don’t recognize your voice. Who is this

🔶19- الان دستم بند است. می تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟
?I’m right in the middle of something. Can I call you back

🔶20- قطع کن و دوباره بگیر.
.Hang up and try again

🔶21- مزاحم تلفنی داریم.
.We’re having crank calls

🔶22- من اسم و شماره تلفنم را روی پیغامگیر گذاشتم.
.I left my name and number on the answering machine

🔶23- انگار خط روی خط شده است.
.We seem to have got a crossed line

🔶24- نمی خوام پشت تلفن در مورد این موضوع صحبت کنم.
.I don’t want to talk about this over the telephone

🔶25- با من در تماس باش.
.Keep in touch with me

🔶26- شماره تلفنم رو نوشتی؟
?Did you get my telephone number down

🔶27- بله برادرم پشت خط است .
.Yeah, my brother is on the phone now

🔶28- اگر شماره اش در دفترچه تلفن نیست به مرکز اطلاعات تلفن زنگ بزن.
.If her number is not in the phone book, ring directory enquiries

🔶29- دو ماه گذشته قبض تلفنت چقدر شد؟
?How much was your phone bill for the two months

🔶30- از تلفن برای تماس های شخصی استفاده نکنید.
.Don’t use the telephone for private calls

 

ارسال نظر