آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

25 جمله کاربردی در مکالمات روزانه

 

🔴26-نتوانستم از چیزی که گفتید سر در بیاورم.

🔵27- I didn’t want to offend you.

🔵27-منظور بدی نداشتم (نمی‌خواستم ناراحتت کنم).

🔴28- Am I making myself understood or not?

🔴28-می‌توانم منظورم را به شما برسانم یا نه؟

🔵29- I will be back before you know it.

I will be back in a flash.

I will be back in a split second.

I will be back right away.

🔵29-تا چشم بهم بزنی بر می‌گردم.

🔴30- Fall back.

🔴30-عقب نشینی کنید.

🔵31- I was stuck in the traffic.

🔵31-تو ترافیک گیر افتاده بودم.

🔴32- I’m so full.

🔴32-حسابی سیرم.

🔵33- I beg you, I need him.

🔵33-خواهش می‌کنم؛ من بهش احتیاج دارم.

🔴34- Could you let me off?

🔴34-ممکن است من را پیاده کنید؟

🔵35- Have you ever noticed?

🔵35-تا حالا دقت کردی؟

🔴36- Let of my hand.

🔴36-دستمو ول کن.

🔵37- Don’t let the news get out.

🔵37-اجازه نده خبر به جا‌یی درز پیدا کند.

🔴38- He took a week leave.

🔴38-او یک هفته مرخصی گرفت.

🔵39- She has a heart feeling toward him.

🔵39-از او دل پری دارد.

🔴40- It occurred to me suddenly.

🔴40-ناگهان به ذهنم خطور کرد.

🔵41- Please notify us of any change of address.

🔵41-لطفا تغییر آدرستان را به ما اطلاع دهید.

🔴42- I will just see you to the door.

🔴42-تا دم در شما را بدرقه می‌کنم.

🔵43- Try your best.

🔵43-نهایت سعیت را بکن.

🔴44- He lied about his age.

🔴44-او در مورد سنش به ما دروغ گفت.

🔵45- Thank you very much. You were a big help.

🔵45-خیلی متشکرم کمک زیادی کردی.

🔴46- You mean a world to me.

🔴46-تو برای من یک دنیا ارزش داری.

🔵47- Make yourself at home.

🔵47-اینجا رو منزل خودتون بدونید.

🔴48- Nice of you to come.

🔴48-لطف کردید، تشریف آوردید.

🔵49- That’s so hard to deal without you.

🔵49-بدون شما سر کردن خیلی مشکل است.

🔴50- I feel honored to have you as a friend.

🔴50-از اینکه با شما دوست هستم افتخار می‌کنم.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

#مکالمه ؛ #جملاتی برای مکالمه👆
انگلیسی برای همه
https://telegram.me/joinchat/AqK_2jua_uOcG3cO2YzJlA

ارسال نظر