آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال دو قسمتی با Turn ، مفهوم و کاربرد آن‌ها

از موضوعات مهم زبان انگلیسی که در بخش واژگان حائز اهمیت است، آشنایی صحیح با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین سبب در این گفتار با هم برخی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با see را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو قسمتی با turn آن فعل‌هایی است که دارای دو بخش، یعنی turn و دیگری یک حرف اضافه باشند. و ترکیب این دو قسمت، به تولید معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش منجر شده است.

 

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Turn

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با turn ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. نکته قابل توجه این است که افعال دو قسمتی با turn به این موارد محدود نیستند و تنوع بیشتری دارند. همچنین هر یک از افعال دو قسمتی با turn معمولا بیش از یک معنا دارند و باید از این جهت مورد توجه قرار گیرند.

فعل Turn around

این فعل بدون مفعول و به صورت turn around و یا با مفعول و به شکل turn around something به کار رود. معنای آن «دور زدن (تغییر جهت ۱۸۰ درجه)» و یا «چیزی را دور زدن» است. مثال:

The driver was going the wrong way, so he turned around.

«راننده مسیر را اشتباه می‌رفت؛ بنابراین دور زد.»

فعل Turn away

کاربرد این فعل معمولا به شکل turn someone away است. و معنای آن «کسی را نپذیرفتن و رد کردن و راه ندادن» است. مثال:

I hadn’t scheduled a meeting with the governor, so his secretary turned me away.

«من با استاندار قرار ملاقاتی نگذاشته بودم. به همین خاطر منشی او مرا باز گرداند.»

فعل Turn down و Turn up

این فعل دارای دو معنا است.

در کاربرد اول به شکل turn something down استفاده می‌شود و به معنای «درجه چیزی را کم کردن (مثل شدت شعله گاز)» است. این کاربرد، متضاد turn something up است که معنای آن «افزودن درجه چیزی» است.

کاربرد دوم به صورت turn someone down است و معنای آن «رد کردن دعوت یا درخواست کسی» است. مثال:

Someone had turned the music up. The music was so loud, so I turned it down.

«کسی صدای موسیقی را زیاد کرده بود. صدا زیاد بود و به همین خاطر آن را کم کردم.»

My friend invited me to dinner, but I was so tired. I had to turn him down.

«دوستم مرا به شام دعوت کرد ولی من خیلی خسته بودم. مجبور شدم دعوتش را رد کنم.»

فعل Turn in

این فعل دارای سه کاربرد مهم است.

کاربرد اول به صورت turn something in و به معنای «تکلیفی را تحویل دادن» است.

کاربرد دوم بدون مفعول و به شکل turn in است و معنای آن «رفتن به بستر خواب» است.

کاربرد سوم به شکل turn someone in است و به معنای «کسی را تسلیم (معمولا تسلیمِ پلیس) کردن» است. مثال‌ها را ببینید:

turned my article in and the professor liked it.

«من مقاله‌ام را تحویل دادم و استاد آن را پسندید.»

I can barely keep my eyes open. I am going to turn in now.

«من به زور می‌توانم چشمانم را باز نگه دارم. الان می‌روم که بخوابم.»

The man was riddles with guilt, so he turned himself in.

«آن مرد نمی‌توانست شدت عذاب وجدان را تحمل کند. به همین خاطر خودش را تسلیم کرد.»

فعل Turn into

کاربرد این فعل به شکل something turns into something else است. معنای آن «تبدیل شدن و تکامل یافتن» است. مثال:

It was my son’s twentieth birthday yesterday. My little boy has turned into a man.

«دیروز تولد بیست سالگی پسرم بود. پسر کوچولوی من به یک مرد تبدیل شده است.»

فعل Turn on و Turn off

این دو فعل متضاد هم هستند و به صورت turn something on/off به کار می‌روند. معنای آن‌ها «روشن کردن یا خاموش کردن وسایل الکترونیکی یا مکانیکی» است. مثال:

The lamp was turned off, so I turned it on.

«لامپ خاموش شده بود. برای همین آن را روشن کردم.»

 

فعل Turn over

این فعل نیز دارای دو کاربرد است.

نحوه کاربرد اول به صورت turn something over و به معنای «چیزی را برگردان و معکوس کردن» است.

کاربرد دوم نیز به شکل turn something/someone over است و معنای آن «چیزی را به مقامات بالا دست تحویل دادن و رد کردن» است. مثال:

I wanted to cook the burgers fully, so I turned them over a couple of times.

«من می‌خواستم که به خوبی همبرگرها را بپزم. برای همین چندباری آن‌ها را به پشت برگرداندم.»

The police asked the suspect to turn over his bag.

«پلیس از فرد مضنون خواست که کیفش را تحویل دهد.»

فعل Turn out

این فعل دارای دو نحوه کاربرد است.

کاربرد اول دقیقا به معنای Turn off یعنی «خاموش کردن» است.

کاربرد دوم همیشه بدون مفعول یعنی turn out بوده و به معنای «به نتیجه نهایی رسیدن (مخصوصا نتیجه‌ای غیر قابل انتظار)» می‌باشد. مثال:

We were ready for defeat, but the match turned out OK.

«من برای شکست آماده بودیم ولی نتیجه مسابقه به خوبی تمام شد.»

ارسال نظر