آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد کلمه Open

در این مقاله به بررسی کاربرد open و کاربرد close و واژه هایی از این دست می پردازیم. بازکردن و بستن در زبان انگلیسی با افعال close ، shut و open بیان می شوند. در مورد هرنوع بستن یا باز کردن از قبیل در، پنجره، چشم و … از این واژه ها استفاده می شود.

افعال close ، shut و open  برای باز کردن و بستن انواع چیزها نظیر دهان  ،چشم  ،در ، پنجره ، جعبه ، بطری ، مغازه و جز آن به کار می روند. فعل open به معنی شروع کردن جلسات و مذاکرات نیز هست اما در این معنی تنها در مقابل فعل close به معنی به پایان رساندن قرار می گیردو نه در مقابل فعل shut:

.Madam Chair, I think we should close the meeting at eight

ریاست محترم  ،فکر می کنم باید / بهتر است جلسه را ساعت هشت خاتمه دهیم.

افعال undo و do up به ترتیب  ،به بازکردن و بستن دکمه های لباس ، بند کفش و نظایر آن اشاره دارند:

.She did up her boots / shirt

بند پوتین هایش را / دکمه ی بلوزش را بست.

افعال turn on و turn off به بازکردن و بستن آب و گاز اشاره دارند. افعال switch on و switch off برای روشن کردن یا خاموش کردن وسایل الکتریکی به کار می روند:

.She opened her laptop and switched it on

لپ تاپش را باز و روشن کرد.

.Turn that radio off

آن رادیو را خاموش کن.

فعل open up به معنی پدید آوردن ، فراهم آوردن فرصت ها و امکانات تازه است:

.Plans to open up the world of higher education to people from poor backgrounds

نقشه هایی برای ایجاد امکانات برای تحصیلات عالی مردم فقیر جهان

Ought to

تفاوت ought to و should

این دو فعل وجه نما در یک بافت به کار می روند اما کاربرد should رایج تر است. در جملات پرسشی نیز معمولاً should به جای ought to به کار می رود:

?should we call the doctor

باید به دکتر زنگ بزنیم؟

ارسال نظر